Onderzoeksraad voor Veiligheid

Werkzaamheden

  • Header afbeeldingen
  • Cards voor artikelen
  • Artikel zoeken pagina

Resultaat

  • Live Website


Over dit project

In opdracht van Driebit heb ik meegewerkt aan het nieuwe ontwerp voor de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het grootste deel van de website was al uitgewerkt maar ik kon gelukkig bijspringen om de werkdruk van mijn collega iets af te nemen door detailwerk te doen en een enkele pagina uit te werken.

Dit werk is in samenwerking met en onder begeleiding van mijn collega en stagebegeleider uitgevoerd.

Bekijk de website hier: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/

Het doel van de website

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is opgericht om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de oorzaken en gevolgen van rampen, grote ongevallen of andere incidenten.

Op de website worden rapportages geplaatst om bezoekers te informeren over het incident.

Header afbeelding per onderwerp

Oorspronkelijk is de Onderzoeksraad voor Veiligheid samengekomen uit verschillende diensten. Deze diensten zijn op de website terug te vinden onder verschillende onderwerpen.

Voor deze onderwerpen zijn icons uitgewerkt door mijn collega. Wij kwamen op het idee om deze te gebruiken in de ‘cards’ wanneer er geen afbeelding beschikbaar is bij het rapport.

Gezien de informerende rol van de website hadden mijn begeleider en ik het idee om gebruikers per rapportage duidelijk te maken onder welk onderdeel dit specifieke rapportage valt. Daarom zijn de icons ook verwerkt in de header afbeelding op de onderwerk specifieke pagina’s.

Card onderwerp

Omdat het hoofddoel van de website bestaat uit het verschaffen van informatie wilde ik gebruikers per onderwerp duidelijk maken op welk onderwerp zij zochten door de header verschillend te maken per thema.

Voor de uiteindelijke lancering van de website is er gekozen om het font te verkleinen zodat er een datum kon worden toegevoegd aan artikels die datum specifiek zijn.

Artikel zoeken pagina

Voor de zoekpagina heb ik cards ontworpen die meer informatie kunnen bevatten dan de hiervoor getoonde kleine cards die gebruikt worden voor recent nieuws.

In deze cards word de titel, onderschrift, eventuele afbeelding en het soort rapportage toegelicht. Met name het onderschrift was belangrijk op de zoekpagina.

Mocht ik dit opnieuw doen dan zou ik hier een datum aan toevoegen voor gebruikers die zoeken naar een specifiek tijdsmoment.